Прогноз 11.08.16

Цикл «Хвилі Часу»

Перша Чверть Місяця Води до 21:09 14 серпня.
Trecena Akb’al до 17 серпня включно. Сприятливі дні до 13 серпня включно.
Період «сліпого» місяця сьогодні до 20:23.
А також сьогодні останній день недієвого періоду ‘Ole.


Час зустрічі зі страхами. Час робити вибір і приймати рішення.

У всіх цих випадках першою фазою є зовнішня бездіяльність. Через неможливість рухатися далі, або через відсутність напрямку.

Для одних це бездіяльність буде тривалою, оскільки нерозуміння ситуації і того, що необхідно зробити призведе до прийняття рішення утриматися від будь якого втручання. І це часто досить правильній вибір. Невірно спрямовані зусилля це марна трата енергії і руйнування того, що не повинно було змінюватися.
Так, необхідно буде прийняти відповідальність за цей вибір, але бездіяльність краще, ніж помилкові дії.
Ще раз придивіться до ситуації. Можливо, варто спробувати відкласти все, що ви про неї знаєте і розглянути її «з чистого аркуша». І якщо навіть тоді вихід не буде знайдений, залишиться тільки одне — не боротися з цією своєю «слабкістю», а прийняти стан речей і почекати.
Всі процеси в нашому житті розвиваються і все рано чи пізно перетворюється на щось інше. Можливо тоді ви зможете включитися в те, що відбувається і змінити ситуацію собі на користь.

Для інших ситуація може впиратися у відсутність підтримки їхнього задуму або ж ідеї. І потужне внутрішнє прагнення діяти ВЖЕ, може штовхати людину до агресивних дій, які в кінцевому підсумку можуть привести до досить неприємних наслідків. Маніпулювання і примус можуть дати короткочасний результат, але вони аж ніяк не зіграють вам на користь у довшій перспективі.
Якщо є можливість внести зміни в вашу задумку таким чином, щоб вона стала більш привабливою для інших, це приверне на вашу сторону більше підтримки та ресурсів, аніж якщо ви будете змушувати когось робити щось для вас.
Пам’ятайте, що ви бажаєте розвитку вашої справи в загальному, а не того, щоб запрацював один елемент великої системи.
Мова не про відмову від вашого задуму, а про його адаптацію для подальшого розвитку.
Над цим варто як мінімум поміркувати.

Ще для когось камінь спотикання буде не в зовнішньому світі, а в ньому самому.
Якась ситуація або життєвий досвід (не найбільш приємний), може раз по раз виникати перед очима затуляючи собою дійсний стан речей. І для того, щоб рухатися вперед, для того, щоб скористатися тим, що зустрічається на вашому шляху, необхідно буде зустрітися з власними страхами. Перемогти ту емоційну реакцію, яку вони народжують всередині. І потім, з огляду на свій досвід, проаналізувати те, що відбувається і прийняти рішення — «так» або «ні».
Адже повторювати світу раз по раз «ні» дуже просто, правда ж?

003

Первая Четверть Луны Воды до 21:09 14 августа.
Trecena Akb’al до 17 августа включительно. Благоприятные дни до 13 августа включительно.
Луна без курса сегодня до 20:23.
А также сегодня последний день неэффективного периода ‘Ole.


Время встречи со страхами. Время делать выбор и принимать решения.

Во всех этих случаях первой фазой является внешнее бездействие. Из-за невозможности двигаться дальше, или из-за отсутствия направления.

Для одних это бездействие будет продолжительным, так как непонимание ситуации и того, что необходимо предпринять приведет к решению воздержаться от какого бы то ни было вмешательства. И это зачастую довольно здравый выбор. Неверно направленные усилия это пустая трата энергии и разрушение того, что не должно было изменяться.
Да, необходимо будет принять ответственность за этот выбор, но бездействие лучше, чем неверное действие.
Еще раз присмотритесь к ситуации. Возможно, стоит попробовать отложить все, что вы о ней знаете и рассмотреть ее «с чистого листа». И если даже тогда выход не будет найден, останется только одно — не бороться с этой своей «слабостью», а принять положение вещей и подождать.
Все процессы в нашей жизни развиваются и все рано или поздно преобразуется во что-то другое. Возможно тогда вы сможете включиться в происходящее и изменить ситуацию себе на пользу.

Для других ситуация может упираться в отсутствие поддержки их предприятия или идеи. И мощное внутреннее стремление действовать УЖЕ, может толкать человека к агрессивным действиям, которые в конечном итоге могут привести к довольно неприятным последствиям. Манипулирование и принуждение могут дать кратковременный результат, но они отнюдь не сыграют вам на руку в более долгой перспективе.
Если есть возможность внести изменения в вашу задумку таким образом, чтобы она стала более привлекательной для других, это привлечет на вашу сторону больше поддержки и ресурсов, чем если вы будете заставлять кого-то поступать по вашему.
Помните, что вы хотите развития вашего дела в принципе, а не того, чтобы заработал один элемент большой системы.
Речь не об отказе от вашего замысла, а о его адаптации для развития.
Над этим стоит как минимум поразмыслить.

Еще для кого-то камень преткновения будет не во внешнем мире, а в нем самом.
Какая-то ситуация или жизненный опыт (не самого благоприятного свойства), может раз за разом возникать перед глазами заслоняя собой действительное положение вещей. И для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы воспользоваться тем, что встречается в жизни, необходимо будет встретиться с собственными страхами. Победить ту эмоциональную реакцию, которую они рождают внутри. И затем, учитывая свой опыт, проанализировать происходящее и принять решение — «да» или «нет».
Ведь повторять миру раз за разом «нет» очень просто, правда?

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.