Цикл «Слова за чертой» — 04.04.2016

Цикл «Слова за чертой»

Хочеться тиші. Відчайдушно й молитовно. Хочеться в далеке море, на пліт, який буде гойдати тебе на хвилях під теплим сонцем. Хочеться тиші, щоб ні люди, ні звірі, ні авто, ні техніка… Жодного звуку.

Ніби все, що торкається тебе ззовні, забирає сили, відволікає. Хочеться тиші, щоб можна було почати повертатися. Щоб можна було розвернути процес від «мені не вистачає сил» до «це мене живить».

Хочеться повернути стан в якому ти можеш… діяти? досягати? бути собою?… Хочеться хотіти щось ще, окрім тиші та відпочинку. І необхідно знайти те, що допоможе в цьому.

Змінити підхід до того, як ти дієш (в загальному).
Чи є щось зайве у твоєму «списку справ»? Те, що ти вважаєш важливим, не тому що воно таким є, а тому що хтось давно тобі це сказав / ти це сам таким призначив / це необхідно комусь іншому, а ти в ситуації замість ресурсу і нічого не отримуєш?
Ти повинен дозволити собі «не хотіти», не робити і не бути всім тим, що ЗАРАЗ тобі не допомагає, а лише знесилює ще більшою мірою. Всі ті відповідності стандартам, які вивішені на твоїй внутрішньої дошці «Так повинно бути».
Відклади все не термінові завдання.
Зараз це є не примхою і лінню, це є необхідністю без якої ти не зможеш зробити розворот. Не зможеш почати повертати собі сили.

Потім, коли наповняться мінімальні резервуари, тобі необхідно буде визначитися з Метою. Не тою, яка є Призначенням і «На все життя», а з тією, що досить велика і важлива для тебе. Якщо ти все зробиш правильно — будеш чесний з собою і зрозумієш, що необхідно йти вперед — ця Мета допомагатиме тобі наповнюватися силами. Твій рух вперед буде підтягувати все більше ресурсу, щоб вистачало і на досягнення Цілі і тобі самому на все інше, що ти побажаєш мати навколо себе.

Якщо ж питання постановки Мети для тебе зараз не актуальне, тиша залишиться з тобою. На деякий час. Сили будуть прибувати, але тиша залишиться. Вона буде санітаром твого життя. Приглушені відчуття, спокій і самота. Вона необхідна тобі, щоб пішло все те, що жило лише з твоїх емоцій. Те, що не приносило користі і не служило тобі на благо. Те, що лише безцільно грало тобою чи харчувалося. Воно не витримує безотвітності та розчиняється за виднокраєм. Тобі залишаєшся ти сам, твоє життя і не розграбований резерв сил на те, що ти обереш «повернувшись в світ».

І те й інше повертає тобі тебе. І те й інше очищує. І те й інше є підмогою, для насичення й реалізації. Але все це буде потім.

А зараз — слухай тишу …

Owsey – «She Passed Away Alone At Sea»

001

Хочется тишины. Отчаянно и молельно. Хочется в далекое море, на плот, который будет качать тебя на волнах под теплым солнцем. Хочется тишины, чтобы ни люди, ни звери, ни автомобили, ни техника… Ни одного звука.

Будто все, что касается тебя извне, отнимает силы, отвлекает. Хочется тишины, чтобы можно было начать возвращаться. Чтобы можно было повернуть процесс от «мне не хватает сил» к «это меня питает».

Хочется вернуть состояние в котором ты можешь… действовать? достигать? быть собой?… Хочется хотеть что-то еще, кроме тишины и отдыха. И необходимо найти то, что поможет в этом.

Изменить подход к тому, как ты действуешь (в общем).
Есть ли что-то лишнее в твоем «списке дел»? То, что ты считаешь важным, не потому что оно таковым является, а потому что кто-то давно тебе это сказал/ты это сам таковым назначил/это необходимо кому-то другому, а ты в ситуации вместо ресурса и ничего не получаешь?
Ты должен позволить себе «не хотеть», не делать и не быть всем тем, что СЕЙЧАС тебе не помогает, а лишь еще больше обессиливает. Все те соответствия стандартам, которые вывешены на твоей внутренней доске «Так должно быть».
Отложи все не срочные задачи.
Сейчас это является не прихотью и ленью, а необходимостью без которой ты не сможешь совершить разворот. Не сможешь начать возвращать себе силы.

Затем, когда наполнятся минимальные резервуары, тебе необходимо будет определиться с Целью. Не той, которая Предназначение и «На всю жизнь», а с той, что достаточно велика и важна для тебя. Если ты все сделаешь верно — будешь честен сам с собой и поймешь, что необходимо идти вперед — эта Цель будет помогать тебе наполняться силами. Твое движение вперед будет подтягивать все больше ресурса, чтобы хватало и на достижение Цели и тебе самому на все остальное, что ты пожелаешь иметь вокруг себя.

Если же вопрос постановки Цели для тебя сейчас не актуален, тишина останется с тобой. На некоторое время. Силы будут прибывать, но тишина останется. Она будет санитаром твоей жизни. Приглушенные эмоции, спокойствие и уединение. Она необходима тебе, чтобы ушло все то, что жило лишь из твоих эмоций. То, что не приносило пользы и не служило тебе во благо. То, что лишь бесцельно играло тобой или питалось. Оно не выдерживает безответности и растворяется за горизонтом. Тебе остаешься ты сам, твоя жизнь и не разграбленный резерв сил на то, что ты выберешь «вернувшись в мир».

И то и другое возвращает тебе тебя. И то и другое очищает. И то и другое является подспорьем, для насыщения и реализации. Но все это будет потом.

А сейчас — слушай тишину…

Owsey – «She Passed Away Alone At Sea»

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.